- อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้สำหรับการติดตั้งบันไดลามิเนต

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- วัดขนาดความกว้าง และความยาวของบันไดคอนกรีต เพื่อนำมาตัดบันไดสำเร็จรูปให้ได้ตามขนาดที่ต้องการ  ( ควรติดตั้งบันไดจากขั้นบนสุดก่อน )

 

ข้อแนะนำสำหรับการติดตั้งบันไดสำเร็จรูป

-  ตรวจสอบบันไดคอนกรีตให้อยู่ในลักษณะขัดมันหรือขัดหยาบ  และตั้งฉากกับผนัง โดยขนาดของลูกตั้งสูงไม่เกิน 20 ซม. ลูกนอนกว้างไม่เกิน 26 ซม.
-  ควรทำความสะอาดพื้นผิวบันได โดยนำเศษหิน เศษปูน ออกจากพื้นผิวให้เรียบร้อยก่อนการติดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะให้เพิ่มมากขึ้น
- ในกรณีที่ติดตั้งกับบันไดที่มีลูกกรง  ควรติดตั้งลูกกรงบันไดภายหลังติดตั้งบันไดสำเร็จรูปเรียบร้อยแล้ว
-  กรณีที่ติดตั้งลูกกรงแล้วก็สามารถติดตั้งบันไดได้โดยต้องตัดแต่งบันไดสำเร็จรูปตามขนาดของลูกกรง

วิธีการติดตั้งบันไดสำเร็จรูป