- นำซิลิโคน หรือ กาวตะปูทาบริเวณพื้นคอนกรีตให้ทั่ว

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- นำลูกตั้งที่ตัดได้ตามขนาดของลูกตั้งบันไดแล้วมาเข้าลิ้นของบันไดลูกนอน  แล้วนำบันไดที่ตัดได้ขนาดแล้วมาวาง และตอกด้วยค้อนยาง ( บนบันไดสำเร็จรูป ) เพื่อให้ตะปูที่ตอกไว้กับคอนกรีตยึดติดกับบันไดสำเร็จรูป  จากนั้นจึงติดตั้งในรูปแบบเดียวกันในขั้นต่อๆ ไป